Viktig reklamfilm som väcker starka reaktioner

Det här är en mycket intressant berättelse om förloppet och turerna kring yttrandefrihet för miljömedvetna företag. Vi på Grön Interiör är fans till COOP/Änglamark och beundrar verkligen det stora arbete som de utfört för att främja medvetenheten om ekologi och gifter, samt visa på de naturligt goda alternativen. Reklambyrån Brindfors gjorde filmen.

År 2001 gjorde Änglamark en reklamfilm som under 4 år skulle få frågor som yttrandefrihet i miljöfrågor att diskuteras av bland annat Tingsrätt och Marknadsdomstol under en lång rättsprocess.

Det är en humoristisk reklamfilm där en servitör klädd i skyddskläder erbjuder restauranggästerna att spruta bekämpningsmedel på deras mat. Gästerna accepterar efter en stunds misstänksamhet erbjudandet, och får varsin dusch av bekämpningsmedel på maten. Syftet med reklamfilmen var att peka på användandet av bekämpningsmedel i livsmedelsproduktion och att skapa debatt kring detta. Och debatt skapade man verkligen! Filmen uppmärksammades i media, skapade häftiga diskussioner och anmäldes till Marknadsdomstolen samt Konsumentverket.

Det var Spannmålsodlarna AB, SpmO, som stämde KF och som hävdade att de genom denna film brutit mot marknadsföringslagen då de ”skapar eller utnyttjar rädsla, visar ett farligt beteende eller framställning där man ger föreställning att vår föda är farlig eller hälsovådlig eller påstår eller gör sken av att ekologiskt odlade varor är obesprutade”. Det blir en lång rättsprocess och även debatt i övriga medier och tillslut ger sig också en rad miljömärkningsorganisationer in i debatten. De var bekymrade över hur konsekvenserna för våra miljömedvetna företag skulle bli om tingsrätten gav SpmO rätt, detta skulle kunna begränsa företags möjlighet att informera om miljöfrågor och driva opinionsbildning.

Efter 4 år kom då slutligen beskedet ifrån Tingsrätten, KF får rätt på alla punkter och fälls inte för någonting. ”På övriga punkter lämnades spannmålsodlarnas talan utan bifall och de dömdes att betala 800 000 kronor till KF. Domen ansågs allmänt som en framgång för ekologiska livsmedel och för konsumentkooperationen” skriver Bengt Strömberg i en artikel på coop.se. Hela artikeln hittar du här.

 

Här kan ni se reklamfilmen:


			

1 -0 till Ojnareskogen!

Det har länge pågått stora protester i Ojnareskogen mot Mellanskog, som i samband med Nordkalk, planerat att skövla ner skogen för att anlägga ett kalkbrott. Brytningstillståndet har överklagats av fler än 20 aktörer då det i skogen finns hundratals rödlistade och hotade arter som på inga vis bör skövlas ner. Högsta Domstolen ska behandla frågan men innan de hunnit hantera ärendet kanske Ojnareskogen redan är helt avverkad!

Outtröttliga hjältar från bland annat Fältbiologerna som länge varit på plats, fick i lördags uppbackning av aktivister från Greenpeace som kedjade fast sig i avverkningsmaskinerna. Efter att de blivit bortplockade av poliserna kom flera hundratals andra demonstranter i deras ställe. Barnfamiljer, äldre och ungdomar samlades framför maskinerna och lyckades tillslut stoppa ytterligare skövling!

Mellanskog bestämde sig alltså för att avbryta skövlingen, i väntan på slutgiltigt besked ifrån Högsta Domstolen.

 
Framtiden för Ojnareskogen är fortfarande oviss, men vi kan fortsätta hoppas på ansvarsfulla beslut ifrån HD eller regeringen så att skogen får det permanenta skydd som den förtjänar.